Author Archives: Admin

Tilstandsrapport

Tilstand/boligsalgs rapport er den beste garanti for problemfri omsetning av bolig.    Tilstand/boligsalgsrapport oppfattes som klart bedre enn enkle verditakster, viser en ny utredning i 2012 fra SINTEF Byggforsk. Nyhet: Ny forskrift til avhendingsloven . Den «nye» avhendingsloven har som mål å gjøre bolighandelen tryggere for kjøperen. Regjeringen har nå lagt frem en ny forskrift til […]

Vedlikeholdsplan

Vi utarbeider vedlikeholdsplaner på alt fra hytter og eneboliger, sameier og borettslag osv. Vi bruker våre gjennomarbeidede tilstandsanalyser som grunnlag for vedlikeholdsplaner, og våre vedlikeholdsplaner inneholder følgende: vedlikeholdsplan Oversikt over hva vedlikeholdet koster Budsjett Tidsplan for det forebyggende vedlikeholdet Plan for gjennomføring av vedlikeholdstiltak

Uavhengig kontroll jf. plan- og bygningsloven

Med uavhengig kontroll jfr. plan– og bygningsloven menes at det blir gjort en 3. partskontroll av arbeider innenfor et definert ansvarsområde i prosjekterings– og/ eller utførelsesfasen. Omfang og innhold av slik kontroll besluttes av tiltakshaver, dog innenfor de gjeldende minstekrav definert som ”obligatorisk uavhengig kontroll”, samt eventuelle tilleggskrav fra kommunen jf. pkt2. Hva skal kontrolleres? […]

Verdi og lånetakst

Verdi- og lånetakst benyttes som oftest i forbindelse med låneopptak eller refinansiering av lån der eiendommen/boligen stilles som sikkerhet. Andre vanlige bruksområder er ved skifte/arv og i forbindelse med omsetning av eiendom. Husk at holdbarheten til en takst er 6 mnd, etter dette bør du vurdere en ny eller oppdatert takst. Rapporten vil inneholde en […]

Næringstakst

Næringseiendommer takseres av tilleggsutdannede takstmenn som har kunnskaper om flere forskjellige metoder for verdisetting. Vurdering basert på bl.a. kontantstrømanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleier danner grunnlag for taksten. DB Takst & Byggeledelse har sertifiseringer og kompetanse til å utføre næringstakst. Vanligvis er det eiendommens leieinntekter som legges til grunn for taksering av […]